VRAGEN EN ANTWOORDEN
OVER ZAKELIJKE MEDIATION

Ik loop vast in een conflict met …

Heb je een meningsverschil met een buur, zakenpartner, collega? Kortom, met iemand die dichtbij je staat? Dat wil je graag snel oplossen. Je wilt voorkomen dat het conflict escaleert; dat de ander niet meer met je wil praten of dat je elkaar niet meer begrijpt.
Vastlopen in een conflict komt vaak doordat je elkaar niet meer verstaat, langs elkaar heen praat. Dan krijgen emoties de overhand.

Ga dan tijdig met elkaar aan tafel voor een Goed Gesprek: deze mediation-methodiek heb ik met twee andere ondernemers ontwikkeld waarmee we goede resultaten behalen.
Onder leiding van een mediator los je namelijk onduidelijkheid, onbegrip en misverstanden op.

© Copyright - MKB Vastgoed Mediation - Johan Ros Vastgoedmediator | Onteigeningsadviseur