VRAGEN EN ANTWOORDEN
OVER ZAKELIJKE MEDIATION

Een mediation-gesprek is bij uitstek een plek waar je je veilig moet kunnen voelen om je uit te spreken. Uiteraard doe je dat binnen de kaders van fatsoen.
In een juridische procedure kan alles wat je zegt je positie beïnvloeden, waardoor je op je hoede bent. Bij mediation is het juist belangrijk dat alle gedachten en feiten op tafel kunnen komen, zonder dat dat – ook buiten de overlegruimte – consequenties heeft.

Bij mediation draait het om de afspraken die je maakt, vóórdat je begint. Daardoor kun je vrij en open met elkaar praten. Daarmee maak je de meeste kans om samen tot een oplossing te komen.

Mediation in een privé-setting of zakelijke setting – eigenlijk is er geen verschil. Het is vooral goed om te beseffen dat mediation juist ook in de MKB-sector goed kan werken. Stap bij een verschil van mening niet direct naar een advocaat; dan escaleert de situatie vaak. Nee, ga aan tafel met elkaar en laat het meningsverschil duidelijk worden. Onder begeleiding van een mediator zoeken beide partijen vervolgens gezamenlijk naar een oplossing waar zij beide wat aan hebben.

Omdat ik zelf ondernemer ben in de MKB-sector, begrijp ik de ondernemers en hun belangen dus uitstekend. Ik ben in ‘’t Goede Gesprek’ dé partner die partijen naar elkaar laat luisteren en tot een oplossing laat komen.

Kan ik alles zeggen in een mediation-gesprek?
Een mediation-gesprek is bij uitstek een plek waar je je veilig moet kunnen voelen om je uit te spreken. Uiteraard doe je dat binnen de kaders van fatsoen.
In een juridische procedure kan alles wat je zegt je positie beïnvloeden, waardoor je op je hoede bent. Bij mediation is het juist belangrijk dat alle gedachten en feiten op tafel kunnen komen, zonder dat dat – ook buiten de overlegruimte – consequenties heeft.

Bij mediation draait het om de afspraken die je maakt, vóórdat je begint. Daardoor kun je vrij en open met elkaar praten. Daarmee maak je de meeste kans om samen tot een oplossing te komen.

Werkt mediation ook bij zakelijke conflicten?

De aanpak die ik inzet bij mediation werkt ook uitstekend bij zakelijke conflicten. Begin wel op tijd; wacht niet tot een conflict uit de hand gelopen is. Met de methodiek van ’t Goede Gesprek – dat ik samen met andere zakelijke mediators heb ontwikkeld – kom je snel tot goede resultaten. De sleutel is: zoeken naar het gezamenlijke belang; dat is er namelijk altijd.
Zodra dat duidelijk wordt, werken we gezamenlijk aan een oplossing waar toekomst in zit.

Wat is MKB-mediation?
Mediation in een privé-setting of zakelijke setting – eigenlijk is er geen verschil. Het is vooral goed om te beseffen dat mediation juist ook in de MKB-sector goed kan werken.
Stap bij een verschil van mening niet direct naar een advocaat; dan escaleert de situatie vaak. Nee, ga aan tafel met elkaar en laat het meningsverschil duidelijk worden. Onder begeleiding van een mediator zoeken beide partijen vervolgens gezamenlijk naar een oplossing waar zij beide wat aan hebben.

Omdat ik zelf ondernemer ben in de MKB-sector, begrijp ik de ondernemers en hun belangen dus uitstekend. Ik ben in ‘’t Goede Gesprek’ dé partner die partijen naar elkaar laat luisteren en tot een oplossing laat komen.

Wat is vastgoed-mediation?
Mediation kan ingezet worden in elke branche, in elke setting, zowel privé als zakelijk. Dus ook binnen de vastgoed-sector ben je gebaat bij mediation. Het is de sector waarin ik al meer dan 25 jaar werkzaam ben.
Ook in deze branche kiest men vaak de juridische weg, met vaak jarenlange procedures tot gevolg. Dat is jammer, want wie op tijd ‘’t Goede Gesprek’ aangaat, krijgt veel sneller opheldering over wat er speelt.
Door mijn jarenlange vastgoed-ervaring begrijp ik de dieper liggende oorzaken van een conflict als geen ander. In een mediation help ik de partijen om tot een goede oplossing te komen.

Ik heb een conflict binnen mijn VVE
Een conflict in een Vereniging Van Eigenaren komt helaas maar al te vaak voor. Als VVE-leden woon je dicht bij elkaar waardoor je elkaar soms wel dagelijks tegenkomt. Hoe vervelend is het dan om onenigheid te hebben! Je buurman en jij moeten elkaar vriendelijk kunnen groeten. Dat lukt niet meer als het gesprek stokt; als je van mening verschilt over het gebouw. Je krijgt de indruk dat de ander jou niet wíl begrijpen.

Met een ‘Goed Gesprek’ creëer ik weer ruimte voor begrip en overleg. Waardoor je weer als goede buren met elkaar kunt omgaan.

Moet ik een advocaat nemen bij een conflict?
Ik krijg regelmatig de vraag: ‘Moet ik een advocaat inschakelen?’ En natuurlijk kan dat. Een advocaat kent jouw rechten en plichten. Hij of zij zal die goed verdedigen.
Hou daarbij wel een paar dingen in de gaten. Ten eerste dwing je de andere partij om óók een advocaat in de arm te nemen. Ten tweede komen beide advocaten voor het belang van hun eígen cliënt opkomen; meestal leidt dat niet tot een snelle en bevredigende oplossing. Sterker nog, dit kan uitlopen tot een slepende en kostbare procedure.

Veel conflicten lossen op door met beide partijen aan tafel te zitten. Door samen te kijken naar een oplossing die voor béide partijen goed is, hoeft een geschil niet te escaleren. De methodiek van ’t Goede Gesprek – dat ik samen met andere zakelijke mediators heb ontwikkeld – leidt vaak eerder tot wederzijds begrip en een goede uitkomst. Met lagere kosten en zonder onnodig tijdverlies.

Ik loop vast in een conflict met …
Heb je een meningsverschil met een buur, zakenpartner, collega? Kortom, met iemand die dichtbij je staat? Dat wil je graag snel oplossen. Je wilt voorkomen dat het conflict escaleert; dat de ander niet meer met je wil praten of dat je elkaar niet meer begrijpt.
Vastlopen in een conflict komt vaak doordat je elkaar niet meer verstaat, langs elkaar heen praat. Dan krijgen emoties de overhand.

Ga dan tijdig met elkaar aan tafel voor een Goed Gesprek: deze mediation-methodiek heb ik met twee andere ondernemers ontwikkeld waarmee we goede resultaten behalen.
Onder leiding van een mediator los je namelijk onduidelijkheid, onbegrip en misverstanden op.

© Copyright - MKB Vastgoed Mediation - Johan Ros Vastgoedmediator | Onteigeningsadviseur