SAMENWERKING

Als zelfstandig gevestigd vastgoed- en onteigeningsadviseur werk ik in een netwerk van andere adviseurs en ondernemers. Om ondernemers met mediation te begeleiden, zijn daaruit twee samenwerkingen ontstaan: De 3-Mediators en Lear.

De 3 Mediators

Vanuit hun verschillende disciplines werken Jan Paul Duijndam, Wilko Ouwens en Johan Ros samen als de 3 Mediators. Iedere situatie waarin mediation nuttig is, vraagt om een eigen benadering die past bij de deelnemers.

Jan Paul heeft zich gericht op personele verhoudingen, het beter later functioneren van ondernemers en medewerkers. Mede door zijn inzet zien ondernemers toename van productiviteit, afname van ziekteverzuim en een hogere winst.

Wilko is bekend met de bestuurskamer van de grotere ondernemingen. Met de eigen ervaring als eigenaar van een groot adviesburo is hij nu lid van raden van bestuur, adviseur van directie en besturen. Met de inzet van die kennis en ervaring zien bestuursdirecties en raden van toezicht de onderlinge verhoudingen binnen de onderneming en organisatie verbeteren, waardoor deze en organisatie effectiever en winstgevender zijn.

Ikzelf richt mij op mediation voor ondernemers in vastgoed; bij problematiek in dossiers, VVE-geschillen en ontwikkelingsprojecten.

Lear

Het was de overtuiging dat als mensen goed luisteren naar elkaar, hun onderlinge verhouding verbetert. Dat leidde tot Lear, de onderneming die ondernemers en medewerkers naar elkaar leert luisteren. Lear is een samenvoeging van het engelse “Lend me your ear”, wat luisteren betekent.

Onze ervaring is dat wanneer ondernemers en medewerkers leren om iets betere naar elkaar te luisteren, te horen wat de ander zegt, dat daarmee de onderlingen samenwerking snel verbetert, mensen vrolijker naar het werk gaan, het langer volhouden. En voor de onderneming betekent het meer productiviteit, een hogere winst en lager ziekteverzuim.

Ook in Lear werken we samen met Jan Paul Duijndam en Wilko Ouwens. Ieder met onze eigen achtergrond, ondernemerservaring en vakkennis. Jan Paul op het personele en ondernemers vlak. Wilco met zijn ervaring als bestuurder, Johan met zijn kennis van het vastgoed.

© Copyright - MKB Vastgoed Mediation - Johan Ros Vastgoedmediator | Onteigeningsadviseur