Lakmoesproef

Als ‘de meeste mensen deugen’, dan moeten we dat in deze corona-crisis ontdekken. Mijn ervaring tot nu toe is positief. Verhuurders namen spontaan contact op met hun huurders om huurkorting aan te bieden. Huurders maakten in goed overleg afspraken met hun verhuurders. MKB-ondernemers zoeken elkaar op. Even een belletje met een collega; hulp bieden, adviezen uitwisselen.

Misschien heeft Rutger Bregman wel gelijk. Mooi.

Zou ik zijn heel dikke boek in één zin moeten samenvatten, dan werd dit ‘m: Als mensen met elkaar in relatie staan, geldt Survival of the Fittest niet, maar helpen ze elkaar.

En dat is wat ik in deze tijd zie en meemaak: ondernemers die elkaar kennen, gaan op zoek naar een gezamenlijk belang. Er is grote bereidheid om naar elkaar te luisteren; om oplossingen aan te dragen die niet per se voor zichzelf de beste zijn.

Dus misschien is ‘de meeste ondernemers deugen’ óók waar. Althans, zolang zij in een menselijke relatie tot elkaar staan. Maakt mij dit optimistisch voor de toekomst? In elk geval wel hoopvol.