Luiseren

Laatst kwam ik er weer achter hoe belangrijk luisteren is.

‘Johan, je moet me helpen. Ik zit midden in een familiekwestie die zomaar kan omslaan in een conflict’. Met deze vraag belde een van mijn relaties onlangs. Wat was er aan de hand?

Bert, laat ik hem zo even noemen, is lid van een ondernemersfamilie; een familiebedrijf met onroerend goed, twee familieleden participeren. Berts broer overleed in 2008, en liet een vrouw en twee minderjarige kinderen achter. Vader overleed in 2006, moeder is recentelijk overleden. De erfenis is nog niet helemaal afgewikkeld. Kortom, een goed startpunt voor een jarenlange familievete over rechten en plichten, gebouwen en geld.

Familieruzie gegarandeerd
Met mijn vastgoed-mediation-ervaring realiseerde ik me dat dit de ideale voorwaarden zijn om de nu nog goede verhoudingen binnen de familie te laten knallen. Die goede verhoudingen moeten dus eerst in veiligheid worden gesteld; daarna komt er ruimte voor het vinden van de goede oplossing.

Onbegrip is een van de belangrijkste redenen van kapotte verhoudingen. Op mijn voorstel zijn alle betrokkenen met hun partners bij elkaar gekomen, en ieder kreeg de gelegenheid zijn/haar verhaal te doen. Daar heb ik veel ruimte voor geboden. Voor een aantal van hen was het de eerste keer dat zij het verhaal van de ander echt hoorden. Luisteren is niet gemakkelijk; sommige zaken moesten wel drie keer genoemd worden voordat iedereen zei: ‘Okee, nu begrijp ik wat er bij jouw speelt.’

Tóen was er begrip
Pas in het derde gesprek zijn oplossingen en keuzen aan de orde geweest.

Het resultaat van het naar elkaar luisteren was een prettige afwikkeling van de zakelijke en privé-kant van de erfenis. Alle betrokkenen konden zich uiteindelijk vinden in de uitkomst.

In mijn vastgoed-mediation-praktijk zie ik het steeds weer: als partijen de ruimte krijgen om hun eigen verhaal te doen (en nog een keer, en nóg een keer), ontstaat er wederzijds begrip. Betrokkenen krijgen ruimte om naar elkaar te luisteren, om de ander te zien voor wie hij/zij is. En daar ligt wat mij betreft de sleutel tot een breed gedragen, en daarmee duurzame oplossing.

mkb-vastgoed-mediation-johanros-advocaat-vve-zakelijk-conflict-rechten-meningsverschil-methodiek-conflictbemiddeling-geschil-mediat