‘EEN GOEDE REGELING IS BETER
DAN EEN GOEDE RECHTZAAK’
– Abraham Lincoln

Zit het muurvast?

Wat ook de aanleiding is van een verschil van inzicht; soms zitten dossiers vast en loopt het overleg moeizaam. De ander kan of wil niet meer naar je luisteren. Benoem dan maar eens wat je echt bedoelt en wilt. De ruimte om samen tot een oplossing te komen, ontbreekt.

In ’t Goede Gesprek creëer ik ruimte om gezamenlijk een oplossing te vinden. Het resultaat is minder tijdverlies, lagere kosten, een oplossing die beide partijen aanstaat, en behoud of herstel van relaties. Met mijn ervaring als makelaar en onteigeningsspecialist zoek ik op creatieve wijze naar oplossingen. Uiteraard met respect voor de posities van alle betrokkenen en met inachtneming van de regelgeving.

Het is niet altijd nodig om met elkaar om tafel te gaan. Regelmatig spreek ik de betrokken partijen afzonderlijk; ook dan vind ik openingen om tot een bevredigende uitkomst te komen.

Aanpak

Een absolute voorwaarde voor een succesvol ‘Goed gesprek’ is dat alle partijen bereid zijn om een oplossing te zoeken. De eerste stap is dan ook een onderzoek daarnaar. Het resultaat kán dus ook mijn advies zijn een advocaat in te zetten.

Is er voldoende bereidheid? Dan volgt de tweede stap: onderzoek naar mogelijke oplossingsrichtingen. Daarbij overleg ik  met alle partijen. Deze twee stappen leiden tot de laatste: het feitelijke overleg wat tot een positief resultaat moet leiden.

‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’ – kent u die uitdrukking? Ook in de wereld van het vastgoed, waar de belangen vaak aanzienlijk zijn, komen conflicten voor door gebrek aan vertrouwen. Wie tijdig dergelijke impasses onder ogen ziet en een bemiddelaar of mediator inzet, heeft de helft al gewonnen. De eerste reflex om een advocaat in stelling te brengen kan wel doeltreffend zijn, maar is ook kostbaar en tijdrovend. Terwijl soms al met één of twee Goede Gesprekken een beginnend conflict wordt opgelost.

Blog artikelen

© Copyright - MKB Vastgoed Mediation - Johan Ros Vastgoedmediator | Onteigeningsadviseur